Bài 5 trang 78 SGK Vật lí 11

Phát biểu nào là chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào là chính xác

Các kim loại đều:

A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

C. Dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt.

- Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ: \(\rho  = {\rho _0}\left[ {1 + \alpha \left( {t - {t_0}} \right)} \right]\)

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close