Bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện...

Quảng cáo

Đề bài

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật ohm cho toàn mạch \(I = {\xi  \over {{R_N} + r}}\)

Công thức tính công suất P = UI

Lời giải chi tiết

a) Ta có, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn: \(U_N=I.R_N\)

=> Cường độ dòng điện : \(I = \displaystyle{U_N \over {{R_N}}} = {{8,4} \over {14}} = 0,6A\)

Suất điện động của nguồn là : \(\xi {\rm{ }} = {\rm{ }}I({R_N} + {\rm{ }}r) = I{R_N} + {\rm{ }}Ir = 8,4{\rm{ }} + 0,6.1 = 9V\)

b) Công suất mạch ngoài là : \(P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W\)

Công suất tiêu thụ của nguồn là : \(P_{ng}= ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài