Bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Quảng cáo

Đề bài

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. -1,6.10-16 J.

B. +1,6.10-16­ J.

C. -1,6.10-18 J.

D. +1,6.10-18 J.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công của lực điện: A = qEd = qEs.cosα 

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Dưới tác dụng của lực điện, electron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).

Ta có: \(A = {q_e}.E.s.\cos \alpha \)

Với \(\alpha  = \left( {\overrightarrow F ,\overrightarrow d } \right) = {180^0}\)

\( \Rightarrow A = {q_e}.E.s.\cos \alpha \)

          \(=  - {1,6.10^{ - 19}}{.1000.10^{ - 2}}.c{\rm{os}}180 \)

          \(= {1,6.10^{ - 18}}J\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Công của lực điện
list
close
Gửi bài Gửi bài