Bài 5 trang 208 SGK Vật lí 11

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

Quảng cáo

Đề bài

Tiếp theo bài tập 4.

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

A. Dời vật.

B. Dời thấu kính.

C. Dời mắt.

D. Không cách nào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: \({G_\infty } = \displaystyle{{O{C_c}} \over f} = { Đ\over f}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực \({G_\infty } = \displaystyle{{O{C_c}} \over f} = { Đ\over f}\) không phụ thuộc vào khoảng cách kính – Mắt

⇒ Việc dời mắt vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close