Bài 5 trang 172 SGK Vật lí 11

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1)

Quảng cáo

Đề bài

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết sất n2. Cho bết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.

B. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sini > \(\frac{n_{1}}{n_{2}}\)

C. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sini <\(\frac{n_{1}}{n_{2}}\)

D. Không trường hợp nào đã nêu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện để có phản xạ toàn phần: 

\(\left\{ \matrix{
{n_2} < {n_1} \hfill \cr
i \ge {i_{gh}} \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Do n1 < n2 nên không có trường hợp nào đã nêu có hiện tượng phản xạ toàn phần.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 27. Phản xạ toàn phần
Quảng cáo
list
close
Gửi bài