Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 10

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

Quảng cáo

Đề bài

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo lượng chất và khối lượng chất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt ẩn là số mol của Fe và Al trong hỗn hợp ban đầu.

Viết phương trình hóa học và tính toán.

Dựa vào 2 dữ kiện đề bài cho lập được hệ 2 phương trình, 2 ẩn.

Giải hệ phương trình được số mol của Fe và Al trong hỗn hợp đầu.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe       +       S     \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)       FeS

x mol          x mol

2Al      +       3S    \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)    Al2S3.

y mol          1,5y mol

b)

Ta có \(n_{S}=\dfrac{1,28}{32}=0,04\) (mol).

Gọi số mol Fe và Al lần lượt là x và y

Theo phương trình (1): \({n_{S(1)}} = {n_{F{\rm{e}}}} = x\,\,mol\)

Theo phương trình (2): \({n_{S(2)}} = \dfrac{3}{2}{n_{Al}} = \dfrac{3}{2}y\,\,mol\)

\( \to {n_S} = x + \dfrac{3}{2}y = 0,04(*)\)

Mà mhỗn hợp = mFe + mAl = 56x + 27y = 1,1 (**)

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình :

\(\begin{gathered}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{56x + 27y = 1,1}&{} \\
{x + 1,5y = 0,04}&{}
\end{array} \to \left\{ \begin{gathered}
x = 0,01 \hfill \\
y = 0,02 \hfill \\
\end{gathered} \right.} \right. \hfill \\
\to \left\{ \begin{gathered}
m_{Fe} = 0,01.56 = 0,56(g) \hfill \\
m_{Al} = 0,02.27 = 0,54(g) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\end{gathered} \)

- Theo khối lượng chất:

\(\left\{ \begin{gathered}
\% {m_{Fe}} = \frac{{0,56}}{{1,1}}.100\% = 50,9\% \hfill \\
\% {m_{Al}} = 100\% - 50,9\% = 49,1\% \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

- Theo lượng chất : 

\(\left\{ \begin{gathered}
\% {n_{Fe}} = \frac{{0,01}}{{0,01 + 0,02}}.100\% = 33,33\% \hfill \\
\% {n_{Al}} = \frac{{0,02}}{{0,01 + 0,02}}.100\% = 66,67\% \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 30. Lưu huỳnh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài