Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có ba lọ đựng riêng biệt ba khí là clo, hiđro clorua và oxi. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết được ba khí trên.

Lời giải chi tiết

Dùng quỳ tím để nhận biết các khí Clo, Hidro clorua và oxi

 

Khí Cl2

Khí HCl

Khí O2

Qùy tím ẩm

Ban đầu quỳ tím hóa đỏ, sau đó mất màu ngay

Qùy tím hóa đỏ

Không hiện tượng

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26. Clo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải