Bài 5 trang 123 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 123 SGK Đại số 10. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

 Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm \(1980\) của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm \(1980\) trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính số trung bình cộng: \(\overline x  = \dfrac{{{c_1}{x_1} + {c_2}{x_2} + ...... + {c_n}{x_n}}}{N}.\)

Lời giải chi tiết

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm \(1980\) trong toàn bộ ba xã là:

\(\overline{x}=\frac{1}{(150+130+120)}(150\times40+130\times38\)\(+120\times36) = 38,15\) tạ/ha.

*Lưu ý: Không thể tính năng suất trung bình bằng cách:

(40 + 38 + 36)/3 = 38 (tạ/ha)

vì khi chênh lệch diện tích lớn thì số trung bình càng không chính xác.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài