Bài 5 trang 123 SGK Đại số 10

Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm \(1980\) của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm \(1980\) trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính số trung bình cộng: \(\overline x  = \dfrac{{{c_1}{x_1} + {c_2}{x_2} + ...... + {c_n}{x_n}}}{N}.\)

Lời giải chi tiết

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm \(1980\) trong toàn bộ ba xã là:

\(\overline{x}=\frac{1}{(150+130+120)}(150\times40+130\times38\)\(+120\times36) = 38,15\) tạ/ha.

*Lưu ý: Không thể tính năng suất trung bình bằng cách:

(40 + 38 + 36)/3 = 38 (tạ/ha)

vì khi chênh lệch diện tích lớn thì số trung bình càng không chính xác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close