Bài 3 trang 123 SGK Đại số 10

Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân...

Quảng cáo

Đề bài

Điều tra tiền lương hàng tháng của \(30\) công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau

Tiền lương của \(30\) công nhân xưởng may

Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mốt của một bảng tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là \(M_O.\)

Lời giải chi tiết

a) Trong bảng phân bố trên, giá trị (tiền lương) \(700\) (nghìn đồng) và \(900\) (nghìn đồng) có cùng tần số bằng nhau và lớn hơn các tân số của các giá trị khác. Bảng phân bố này có hai số mốt là:

\(M_1= 700,      M_2= 900\).

b) Ý nghĩa:

+ Số công nhân có tiền lương 700.000đ/tháng và 900.000đ/tháng bằng nhau và chiếm đa số.

+ Tỉ lệ công nhân có mức lương \(700\) nghìn đồng và \(900\) nghìn đồng cao hơn tỉ lệ công nhân có các mức lương khác.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close