Bài 4 trang 123 SGK Đại số 10

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty...

Quảng cáo

Đề bài

Tiền lương hàng tháng của \(7\) nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

\(650, \, 840, \,690, \, 720, \, 2500,\, 670,\, 3000\).

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm (hoặc không tăng). Số trung vị (của các số liệu thống kê đã cho) kí hiệu \(M_e\) là số đứng giữa dãy nếu các phần tử là lẻ và trung bình cộng của hai số đứng giữa dãy nếu số phần tử là chẵn.

Lời giải chi tiết

Bảng số liệu có \(7\) giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

            \(650,\, 670, \,690,\, 720,\, 840, \, 2500, \,3000\).

Vì \(n\) số liệu \(n = 2.3 + 1\) lẻ.  Vậy số trung vị \(M_e=x_{3+1}=x_4= 720.\)

Ta có: \(\overline x  = \frac{{650 + 670 + 690 + 720 + 840 + 2500 + 3000}}{7}\)\( \approx 1295,7.\)

Ta thấy số trung bình cộng \(= 1295,7\)  cao hơn \(M_e\) rất nhiều nên trong bài toán này thì sử dụng \(M_e\) đại diện cho mức lương là hợp lý hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close