Bài 5 trang 113 SGK Hóa học 10

Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.

Quảng cáo

Đề bài

Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.

a) Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên có lẫn NaI?

b) Làm thế nào để có NaCl tinh khiết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên có lẫn NaI:

- Cho hồ tinh bột vào dung dịch muối.

- Sục khí clo vào dung dịch hỗn hợp sau khi cho hồ tinh bột.

Nếu dung dịch chuyển sang màu xanh chứng tỏ trong dung dịch ban đầu cho lẫn NaI.

Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2

b) Để thu được NaCl tinh khiết, người ta sục khí clo vào dung dịch muối NaCl có lẫn tạp chất NaI, lọc kết tủa được NaCl tinh khiết trong dung dịch nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu đen tím)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close