Bài 8 trang 114 SGK Hóa học 10

Cho 1,03 gam muối natri

Quảng cáo

Đề bài

Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 g bạc. Xác định tên của muối A.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

nAgX  = nAg =\(\dfrac{1,08}{ 108 }\) = 0,01 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3  → AgX↓ + NaNO3

0,01 mol               0,01 mol

2AgX   →  2Ag + X2

0,01 mol    0,01 mol

MNaX =\(\dfrac{1,03}{ 0,01 }\) = 103

→ X = 103 -23 = 80 (Br)

Vậy muối A là natri bromua.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close