Bài 5 trang 112 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 112 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại

Lời giải chi tiết

 

Al

Ag

Fe

Dung dịch NaOH

Tan và có khí thoát ra

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Dung dịch HCl

x

Không hiện tượng

Tan và có khí thoát ra

 Dấu x là đã nhận biết được rồi

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Al\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\, \to \,\,2NaAl{O_2}\,\, + \,\,3{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 24. Ôn tập học kì 1
Quảng cáo
list
close
Gửi bài