Bài 4 trang 111 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 111 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho những dung dịch sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không :

 

NaOH

HCl

H2SO4

Na2SO4

CuSO4

 

 

 

 

HCl

 

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

NaOH

HCl

H2SO4

Na2SO4

CuSO4

X

O

O

O

HCl

X

O

O

O

Ba(OH)2

O

X

X

X

 

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& CuS{O_4}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \, + \,\,N{a_2}S{O_4} \cr
& HCl\,\, + \,\,\,NaOH\,\, \to \,\,\,NaCl\,\, + \,\,\,\,{H_2}O \cr
& Ba{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,BaC{l_2}\, + \,2{H_2}O \cr
& Ba{(OH)_2}\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,BaS{O_4}\,\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& Ba{(OH)_2}\, + \,\,N{a_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,BaS{O_4}\,\,\, + \,\,2NaOH \cr} \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 24. Ôn tập học kì 1
Quảng cáo
list
close
Gửi bài