Bài 47 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao

Hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Số \({1 \over {1 + i}}\) bằng

(A) \(1 + i\) ;            (B) \({1 \over 2}\left( {1 - i} \right)\);  

(C) \(1 – i\);              (D) \(i\).

Lời giải chi tiết

\({1 \over {1 + i}}  = \frac{{1 - i}}{{\left( {1 + i} \right)\left( {1 - i} \right)}}= {{1 - i} \over {1 - {i^2}}}  \) \(= \frac{{1 - i}}{2}= {1 \over 2}\left( {1 - i} \right)\).

Chọn (B).

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close