Bài 46 trang 21 SGK Toán 8 tập 1

Tính nhanh:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh:

LG a

\({73^2} - {27^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích các đa thức đó thành nhân tử.

\(3)\,{A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({73^2} - {27^2} \)

\(= \left( {73 + 27} \right)\left( {73 - 27} \right) \)

\(= 100.46 = 4600\)

LG b

\({37^2} - {13^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích các đa thức đó thành nhân tử.

\(3)\,{A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\) 

Lời giải chi tiết:

\({37^2} - {13^2} \)

\(= \left( {37 + 13} \right)\left( {37 - 13} \right)\)

\(= 50.24 = 50.2.12 = 100.12 = 1200\)

LG c

\({2002^2} - {2^2}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích các đa thức đó thành nhân tử.

\(3)\,{A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({2002^2} - {2^2}\)

\(= \left( {2002 + 2} \right)\left( {2002 - 2} \right)\)

\(= 2004.2000 = 4008000\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close