Bài 41 trang 209 SGK giải tích 12 nâng cao

Từ câu a), hãy suy ra dạng lượng giác của z.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(z = \left( {\sqrt 6  + \sqrt 2 } \right) + i\left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right)\)

LG a

Viết \({z^2}\) dưới dạng đại số và dưới dạng lượng giác;

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  &{z^2} \cr &= {\left( {\sqrt 6  + \sqrt 2 } \right)^2} - {\left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right)^2} \cr &+ 2i\left( {\sqrt 6  + \sqrt 2 } \right)\left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right)  \cr  & = 4\sqrt {12}  + 2i\left( {6 - 2} \right) = 8\sqrt 3  + 8i \cr &= 16\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2} + \frac{1}{2}i} \right) \cr &=16\left( {\cos {\pi  \over 6}+i\sin {\pi  \over 6}} \right) \cr} \)

LG b

Từ câu a), hãy suy ra dạng lượng giác của z.

Lời giải chi tiết:

Theo ứng dụng 2 của công thức Moa – vrơ, để ý rằng phần thực và phần ảo của z đều dương, suy ra \(z = 4\left( {\cos {\pi  \over {12}} + i\sin {\pi  \over {12}}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close