Bài 4 trang 9 Sách Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 9 Sách Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết những phương trình phản ứng hoá học có thể có của natri oxit Na2O với những chất sau:

a) Nước                                              

b) Axit clohiđric.

c) Khí cacbonic.                                 

d) Nước vôi trong.                 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,\,N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr
& b)\,\,N{a_2}O + 2HCl \to NaCl + {H_2}O \cr
& c)\,\,\,N{a_2}O + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} \cr} \)

d) Nước vôi trong tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Dung dịch Ca(OH)2 gồm Ca(OH)2 và H2O

Na2O tác dụng với H2O trong nước vôi trong mà không tác dụng với Ca(OH)2

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

\(N{a_2}O + Ca{(OH)_2} \to \) không phản ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close