Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Những oxit nào sau đây là oxit axit?

\(\eqalign{
& A.C{O_2},S{O_2},NO,CuO \cr
& B.\,S{O_3},S{O_2},A{l_2}{O_3},CO. \cr
& C.\,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}. \cr
& D.\,{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},C{O_2},ZnO. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là \(S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},S{O_2}.\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài