Bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 89 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Quảng cáo

Đề bài

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở dạ dày có biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

Lời giải chi tiết

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là: lipit, gluxit, prôtêin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close