Bài 4 trang 71 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì khối lượng Ag tối đa thu được là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì khối lượng Ag tối đa thu được là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{27}}{{180}} = 0,15\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + 2Ag(N{H_3})\\\,\,\,\,0,15 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;0,3\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{Ag}} = 0,3\,mol\\{m_{Ag}} = 0,3.108 = 32,4\,gam\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close