Bài 1 trang 71 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các phát biểu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phát biểu sau :

(l) Glucozơ chỉ có trong các bộ phận của thực vật như hoa, quả,...

(2) Dung dịch đường dùng để tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là dung dịch glucozơ 5%.

(3) Glucozơ có nhiều nhất trong quả nho chín.

(4) Glucozơ là chất kết tinh màu trắng, dễ tan trong nứơc.

(5) Glucozơ được dùng để tráng gương ruột phích.

A. (1), (2), (3).                     B. (1), (2), (5).

C. (3), (4), (5).                     D. (2), (3), (5).

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close