Bài 4 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \(\sqrt[3]{x} = 6\);               b) \(\sqrt[3]{{2x}} = 4\);   

c) \(\sqrt[3]{{2x - 5}} = 3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\sqrt[3]{x} = a \Leftrightarrow x = {a^3}.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\sqrt[3]{x} = 6\\ \Leftrightarrow x = {6^3}\\ \Leftrightarrow x = 216.\end{array}\)           

\(\begin{array}{l}b)\;\sqrt[3]{{2x}} = 4\\ \Leftrightarrow 2x = {4^3}\\ \Leftrightarrow 2x = 64\\ \Leftrightarrow x = 32.\end{array}\)     

\(\begin{array}{l}c)\;\sqrt[3]{{2x - 5}} = 3\\ \Leftrightarrow 2x - 5 = {3^3}\\ \Leftrightarrow 2x = 32\\ \Leftrightarrow x = 16.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài