Bài 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \({x^3} = 64\);               

b) \({x^3} = 1331\);   

c) \({x^3} =  - 1000\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \({x^3} = a \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{{a.}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;{x^3} = 64\\ \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{{64}}\\ \Leftrightarrow x = 4.\end{array}\)                                         

\(\begin{array}{l}b)\;\;{x^3} = 1331\\ \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{{1331}}\\ \Leftrightarrow x = 11.\end{array}\)                      

\(\begin{array}{l}c)\;\;{x^3} =  - 1000\\ \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{{ - 1000}}\\ \Leftrightarrow x =  - 10.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài