Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích tại sao khi gặp đám cháy, chúng ta nên tẩm ướt khăn để che mũi, miệng và tìm cách thoát nhanh ra khỏi đám cháy. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra mà em biết.

Lời giải chi tiết

Khi gặp đám cháy, ngoài nhiệt tỏa ra của đám cháy còn có những khí độc được sinh ra như: CO, SO2, HCl,… . Do đó, chúng ta nên tẩm ướt khăn để che mũi,miệng và tìm cách thoát khỏi đám cháy vì:

+ Khí độc tan một phần vào nước

+ Tìm cách thoát nhanh khỏi đám cháy vì khí độc chỉ tan một phần vào nước nên mặc dù dùng khăn tẩm ướt chúng ta vẫn hít phải khí độc

Một số phản ứng hóa học

\(\eqalign{
& C\, + \,{O_2}{\,^{}}\,C{O_2} \cr
& 2C\, + \,{O_2}\,{\,^{}}\,2CO \cr} \) 

Ống nhựa \(+ \,\,{O_2}\,\,{\,^{}}\,HCl\, + \,C{O_2}\,\, + \,{H_2}O\)

Hợp chất có lưu huỳnh: \( + \,{O_2}\,{\,^{}}\,S{O_2}\,\, + \,....\)

Loigiaihay.com  

Quảng cáo
close