Bài 4 trang 31 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Ứng dụng nào sau đây không phải của benzen?

Quảng cáo

Đề bài

Ứng dụng nào sau đây không phải của benzen?

A. Làm dung  môi.

B. Dùng trong công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm.

C. Làm nhiên liệu

D. Dùng trong công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu.

Lời giải chi tiết

Benzen không được dùng làm nhiên liệu.

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài