Bài 3 trang 31 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Loại phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất hoá học đặc trưng của benzen?

Quảng cáo

Đề bài

Loại phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất hoá học đặc trưng của benzen?

A. Thế

B. Cộng, nitro hoá

C. Cháy, cộng.

D. Cộng, brom hoá.

Lời giải chi tiết

Tính chất hóa học đặc trưng của benzen là phản ứng thế.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài