Bài 4 trang 25 SGK Vật lí 11

Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

A. AMN > ANP.

B. AMN < ANP.

C. AMN = ANP.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công của lực điện A = Fscosα = qEd 

Lời giải chi tiết

Ta có: Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

\(A=Fscos \alpha = qEd\)

Tuy MN dài hơn NP nghĩa là \(s_1 > s_2\), nhưng nếu với góc \(\alpha\) khác nhau thì có thể xảy ra \(A_{MN} > A_{NP}\), \(A_{MN} < A_{NP}\), \(A_{MN} = A_{NP}\).

=> Đáp án D

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Công của lực điện
Quảng cáo
list
close
Gửi bài