Bài 4 trang 166 SGK Vật lí 11

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ: n12 = \(\frac{1}{n_{21}}\)

Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Công thức của định luật khúc xạ:

Tia sáng qua mặt phân cách của hai môi trường theo phương vuông góc với mặt phân cách không bị khúc xạ

+ Ta có: n12 = \(\frac{sin r}{sin i}\) = \(\frac{1}{\left ( \frac{sin i}{sin r} \right )}\) = \(\frac{1}{n_{21}}\)

+ Chiết suất của không khí đối với nước: nkk-n = \(\frac{3}{4}\) = 0,75

Xem thêm tại đây: Bài 26. Khúc xạ ánh sáng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài