Bài 4 trang 148 SGK Vật lí 11

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P)

Quảng cáo

Đề bài

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I ( Hình 23.8). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

A. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I

B. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận tốc song song với dòng I.

C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: \(B = {2.10^{ - 7}}.{I \over r}\)

+ Công thức từ thông: \(\Phi  = BS.c{\rm{os}}\alpha \)

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: \(B = {2.10^{ - 7}}.{I \over r}\) => càng gần I từ trường càng mạnh.

=> Khi (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I thì từ thông qua (C) sẽ biến thiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close