Bài 4 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 108 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho 10,8 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 13,44 lít khí clo (đktc). Xác định M và tính khối lượng muối thu được.

Lời giải chi tiết

\({n_{C{l_2}}}  = \dfrac{{{V_{C{l_2}}}}}{{22,4}} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6 \,mol\)

Gọi hóa trị của kim loại M là n

Sơ đồ phản ứng hóa học

\(\underbrace M_{10,8\,g}\,\,\, + \,\,\,\underbrace {C{l_2}}_{0,6\,mol}\,\,\, \to \,\,\,\underbrace {MC{l_n}}_\text{muối}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\(\eqalign{
& {m_M}\,\, + \,\,{m_{C{l_2}}} = {m_{MC{l_n}}} \cr
& \Rightarrow 10,8\, + \,71.0,6 = {m_{MC{l_n}}} \cr
& \Rightarrow {m_{MC{l_n}}} = 53,4\,gam \cr
& \Rightarrow {m_\text{muối}} = {m_{MC{l_n}}} = 53,4\,gam \cr} \) 

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& \,\,2M\,\,\, + \,\,\,\,\,nC{l_2}\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,2MC{l_n} \cr
& {{0,6.2} \over n}\,\,\,\,\, \leftarrow 0,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình hóa học ta có:

\(\eqalign{
& {n_M} = {{0,6.2} \over n} = {{1,2} \over n}\,\,mol \cr
& {n_M} = {m_M} \Rightarrow {{1,2} \over n}.M = 10,8 \cr&\Rightarrow M = 9n \cr} \) 

Hóa trị kim loại thường từ 1 đến 3

n

1

2

3

M

9 (loại)

18 (loại)

27 (Al)

 ⇒ M là Al

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close