Quảng cáo
 • pic

  Bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 93 SBT Vật lí 10

  Giải bài 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 trang 93 sách bài tập vật lý 10. Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?

 • pic

  Bài 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 trang 94 SBT Vật lí 10

  Giải bài 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 trang 94 sách bài tập vật lý 10. Tại sao khi nhiệt độ không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyột đối lại tăng và ẩm tỉ đối của không khí lại giảm ?

 • Quảng cáo