Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 91, 92 SBT Vật lí 10

  Giải bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 91, 92 sách bài tập vật lý 10. Xác định lượng nhiệt Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0°C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.

 • pic

  Bài 38.5,38.6,38.7 trang 92 SBT Vật lí 10

  Giải bài 38.5,38.6,38.7 trang 92 sách bài tập vật lý 10. Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ở 0°C vào một cốc nhôm đựng 0,4 kg nước ở 20°C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng cốc nhôm là 0,2 kg.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.8, 38.9, 38.10 trang 92,93 SBT Vật lí 10

  Giải bài 38.8, 38.9, 38.10 trang 92,93 sách bài tập vật lý 10. Một thỏi sắt nóng có khối lượng 350 g và thể tích 45 cm3 được thả vào chiếc cốc đang đựng nước đá ở 0°C trong nhiệt lượng kế.