Quảng cáo
 • Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 3, 4

  Gạch chân những câu văn tả sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được. Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 5, 6

  Điền dấu câu phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 7, 8

  Mỗi khổ thơ cho biết: Mùa đông, nắng ở những đâu. Nối từ lặn với từ có thể thay thế từ lặn trong câu thơ sau. Vì sao mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu, bạn nhỏ thấy như có nắng trong lòng mẹ? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. Em hiểu “ấm ơi là ấm” có nghĩa là. Sử dụng cách nói “ấm ơi là ấm”, đặt cây với một trong các từ sau để thể hiện đánh giá của em đối với một người, một vật hoặc một con vật.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 9, 10

  Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Viết 1 – 2 câu nhận xét về bạn Hà. Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 2 của em. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về người thân của em.

  Xem lời giải