Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bóp nát quả cam

  Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào. Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Hãy viết lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo

  Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Giải thích vì sao. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự tán thành của em với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1 (SGK, trang 136),

  Xem lời giải
 • Quảng cáo