Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 SBT Vật lí 10

  Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 79,80 sách bài tập vật lý 10. Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

 • pic

  Bài 33.6, 33.7, 33.8 trang 80 SBT Vật lí 10

  Giải bài 33.6, 33.7, 33.8 trang 80 sách bài tập vật lý 10. Hình 33.1 biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình này Q, A và ΔU phải có giá trị như thế nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 SBT Vật lí 10

  Giải bài 33.9, 33.10. 33.11 trang 81 sách bài tập vật lý 10. Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s.