Bài 32 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm)

Quảng cáo

Đề bài

Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là \(r\), chiều cao \(2r\) (đơn vị: cm).

Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình 108. Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại (diện tích cả ngoài lần trong). 

         Hình 108

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là: \(S_{xq}=2\pi rh.\)

+) Diện tích mặt cầu bán kính \(r\) là: \(S=4\pi r^2.\) 

Lời giải chi tiết

Diện tích phần cần tính gồm diện tích xung quanh hình trụ bán kính đường tròn đáy là \(r\) (cm), chiều cao là \(2r\) (cm) và một mặt cầu bán kính \(r\) (cm).

Diện tích xung quanh của hình trụ: 

\(S_{xq} = 2 \pi r h = 2 \pi r. 2 r= 4 \pi r^2\) \((cm^2).\) 

Diện tích mặt cầu: 

\(S= 4 \pi r^2\)\((cm^2).\)

Diện tích cần tính là:  \(4 \pi r^2+ 4 \pi r^2=  8 \pi r^2\) \((cm^2).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài