Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Lời giải chi tiết

Cho bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm vào dung dịch NaOH dư, lọc chất rắn sẽ thu được sắt vì nhôm tan trong dung dịch NaOH theo phương trình sau:

 \(2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\, + \,\,3{H_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 19: Sắt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài