Bài 1 trang 93 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 93 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Muối sắt (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch

A. HNO3 loãng, dư. 

B. H2SO4 loãng.

C.HCl. 

D. CuSO4

Lời giải chi tiết

+ Fe tác dụng được với các dung dịch:

\(H_2SO_4\) loãng, HCl, \(CuSO_4\) đều tạo muối Fe (II)

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\,\, + \,\,2HCl\,\,\,\, \to FeC{l_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,CuS{O_4}\,\,\, \to \,\,\,FeS{O_4}\,\, + \,\,Fe \cr} \)

+ Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được muối Fe(III)

Phương trình hóa học

\(Fe\,\,\, + \,\,\,4HN{O_3}(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,Fe{(N{O_3})_3}\,\, + \,\,NO \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

Đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close