Bài 3 trang 9 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu (trang 9 SGK Địa lí 11): Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ đường và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

 

Biểu đồ thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2,07 lần, tương đương với 1414 tỉ USD.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close