Bài 3 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Ấm điện có công suất 1200W (hình H10.5) được dùng để đun sôi 1,6l nước. Nước có nhiệt độ ban đầu là 250C, nhiệt dung riêng \(c = 4200\,J/\left( {kg.K} \right)\). Thời gian đun nước là 8 min 45s.

a) Tính hiệu suất của ấm.

b) Ấm được dùng để đun nước mỗi ngày 1 lần. Tính tiền điện phải trả cho ấm trong 1 tháng (30 ngày). Biết giá 1 kW.h điện là 1800 đồng.

c) Em hãy tìm hiểu , trình bày, so sánh về những ưu điểm và hạn chế của hai loại nước uống: đun sôi để nguội và nước uống bán sắn trong chai hoặc bình.

 

H10.5

Lời giải chi tiết

a) Điện năng ấm tiêu thụ rong khoảng thời gian t = 8min 45s = 8.60 + 45 = 525s.

A = P.t = 1200.525 = 630 000 J

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là: \(Q = m.c.\Delta {t^0} = 1,6.4200.\left( {100 - 25} \right) = 504\,000J\)

Hiệu suất của bếp là \(H = {Q \over A} = 0,8 = 80\% \).

b) Điên năng ấm tiêu thụ trong 1 tháng (30 lần) :

A = 630 000.30 = 18 900 000 (J) = 21/4 kWh

Số tiền phải trả : \(\left( {{{21} \over 4}} \right).1800 = 9450\) (đồng)

c) Nước đun sôi để nguội tốt cho sức khỏe vì có các khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Nhưng chú ý chỉ dùng nước đun sôi để nguội trong vòng 24h để tránh vi khuẩn xâm nhập trở lại.

Nước uống bán sẵn trong chai, bình sạch vi khuẩn nhưng lại thiếu những khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Cả hai loại nước này đều tốn năng lượng để sản xuất. Nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên uống nước đun sôi để nguội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close