Bài 5 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Ấm điện có một dây điện trở. Khi có dòng điện qua ấm, dây điện trở tỏa nhiệt và đun nóng nước trong ấm. Cho biết trên ấm điện có ghi 220V – 1100W.

a) Tính trị số của dây điện trở trong ấm điện khi ấm hoạt động bình thường.

b) Dây điện trở làm bằng nicrom có chiều dài 2m, tiết diện 0,06 mm2. Tính điện trở suất của dây nicrom này. Giá trị tìm được và giá trị điện trở suất của nicrom đã nêu trong Bảng 4 ở Chủ đề 5 là giống hay khác nhau? Hãy giải thích vì sao.

Lời giải chi tiết

a) Điện trở của dây điện trở trong ấm là: \(R = {{{U^2}} \over P} = {{{{220}^2}} \over {1100}} = 44\,\,\left( \Omega  \right)\)

b) Từ công thức tính điện trở \(R = \rho {l \over S} \to \rho  = {{R.S} \over l} = 1,{32.10^{ - 6}}\,\,\left( {\Omega m} \right)\)

Giá trị điện trở suất của Nicrom theo Bảng 4 Chủ đề 5 thì \(\rho  = 1,{1.10^{ - 6}}\,\,\left( {\Omega m} \right)\)

Hai giá trị này khác nhau vì giá trị tính được trong bài là khi bếp đang hoạt động bình thường, dây nicrom đã bị đốt nóng lên nên điện trở suất của nó tăng lên nhiều so với bình thường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close