Bài 3 trang 68 SGK Sinh học 9

Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự phát sinh thể dị bội

Lời giải chi tiết

Biến đổi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) và rối loạn sinh lí ở thể đột biến dẫn đến các hội chứng bệnh lí khác nhau thậm chí gây chết.

Ví dụ ở người gây ra bệnh Đao (3 NST số 21) và bệnh Tơcnơ (1 NST giới tính X).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài