Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Quảng cáo

Đề bài

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Nhiệt độ:

 

+ Nhiệt độ có sự khác biệt giữa các tháng trong năm. Cao nhất vào tháng 7 và thấp nhất vào tháng 1.

+ Biên độ nhiệt cao (130C).

+ Do mùa đông có gió mùa đông bắc làm nền nhiệt Hà Nội bị hạ thấp, trong năm có 3 tháng nhiệt độ dưới 200C.

- Lượng mưa:

+ Phân hóa mùa mưa và mùa khô khá lớn.

+ Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất là 275 mm.

+ Mùa mưa từ tháng 5 - 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 66 SGK Địa lí 6

  Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

 • Bài 5 trang 66 SGK Địa lí 6

  Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

 • Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 6

  Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng.

 • Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 6

  Quan sát biểu đồ hình 55 SGK, trả lời các câu hỏi sau:Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài