Quảng cáo
 • Câu hỏi 1, 2 trang 76 SGK Địa lý 6

  Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy: Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 6

  Dựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy: So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 60°B. Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài