Quảng cáo
 • Câu hỏi trang 51 SGK Địa lý 6

  Hãy cho biết: Đường đồng mức là những đường như thế nào? Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 51 SGK Địa lí 6

  Hãy xác định trên lược đồ hình 44 SGK hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2. Sự chênh lệch về độ cao giữa hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu? Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh A1, A2 và các điểm B1, B2 và B3.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài