Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Ứng dụng nào sau đây không phải của natri clorua?

A. Dùng làm gia vị và bảo quản thực phẩm.

B. Sản xuất xút.

C. Dùng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

D. Dùng trong công nghiệp phẩm nhuộm.

Lời giải chi tiết

Natri clorua không được dùng trong công nghiệp phẩm nhuộm.

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài