Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Muối natri clorua có nhiều ở đâu trong tự nhiên?

A. Nước biển, mỏ muối, đầm lầy

C. Nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn

B. Nước biển, sông, hồ nứoc mặn.

D. Nước biển, mỏ muối, suối.

Lời giải chi tiết

Muối natri clorua có nhiều trong nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn,…

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài