Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số y = x, y = x – 3, y = -2x, y = - 2x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ đồ thị các hàm số \(y = x, y = x – 3, y = -2x, y = - 2x + 1\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trong câu a) là hình gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

a)Bảng giá trị:

x

0

1

y = x

0

1

y = x - 3

-3

-2

y = - 2x

0

-2

y = -2x + 1

1

-1

Đồ thị hàm số \(y = x\) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\left( {1;1} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = x - 3\) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0; - 3} \right);\left( {1; - 2} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = -2x\)  là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\left( {1; - 2} \right).\)

Đồ thị hàm số \(y = -2x + 1 \) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;1} \right);\left( {1; - 1} \right).\)

 

b) Tứ giác tạo bởi 4 đường thẳng trên là hình bình hành vì có 2 cặp cạnh đối nằm trên 2 cặp đường thẳng song song với nhau là: \(y = x\) song song với \(y = x - 3; y = -2x\) song song với \(y = - 2x + 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close