Bài 3 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào ô trống sao cho \(a = b.q + r\) với \(0 \le r < b\) :

a

392

278

357

 

420

b

28

13

21

14

 

q

 

 

 

25

12

r

 

 

 

10

0

 

Lời giải chi tiết

a

392

278

357

360

420

b

28

13

21

14

35

q

14

21

17

25

12

r

0

5

0

10

0

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close